PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN
4. CONTIDOS.

Ud1. Evolución do medio cinematográfico (Bloque 1 e 2)
A industria cinematográfica, evolución histórica.
Os fitos históricos do proceso de transformación nas linguaxes e nos medios técnicos no paso do cine mudo ao cine sonoro.
- Analiza a técnica narrativa do cine mudo e as súas características técnicas. O
Slapstick na obra de Max Sennet, Max Linder e Charlie Chaplin. Explica as
características principais da narrativa visual do cine mudo, facendo referencia a
escenas emblemáticas na historia deste cine.
Comenta as diferenzas narrativas entre a comedia de chiste visual e sonoro.
- Comedia dialogada. A obra cinematográfica de Woody Allen (recoméndanse “Annie
Hall”, “Manhattan”, “Medianoche en París” e “Café Society”). Comedia coral. A obra
cinematográfica de Luis García Berlanga (recoméndanse “Bienvenido Mister Marshall”,
“Plácido” y “Todos a la cárcel”). Analiza a composición visual nas comedias corais e
explica a complexidade técnica da súa resolución narrativa. Expor a complexidade
técnica da comedia coral.
Efectos na historia do cine e a televisión: noite americana, dobre exposición, croma e edición dixital.
Movementos cinematográficos
O cine de animación
Os xéneros cinematográficos
O xénero musical

Ud2. A producción audiovisual. Organigrama e funcións (Bloques 1 e 2)
A producción audiovisual
O proceso de produción audiovisual e multimedia.
Organigramas e función profesionais na produción de produtos audiovisuais.
Recoñece as función dos equipos técnicos e humanos que interveñen nas producións
audiovisuais.
Teorías da montaxe. Figuras retóricas
Estructura do proxecto audiovisual
Partes e estructuras complexas.

Ud3. A televisión e o vídeo. (Bloque 3)
Historia da televisión
- Linguaxe da televisión. Características técnicas e expresivas.
Tipoloxías de programas. As series
Xéneros e formatos de programas de televisión. Fitos da televisión na linguaxe audiovisual.
Tipoloxías de programas para televisión e a súa realización: informativos,
entretemento, drama, comedia, terror, musicais, concursos, etc.
Grandes realizadores/as.
O vídeo como medio de expresión artística
Recoñece expresiva e narrativamente un film e un programa de televisión valorando as súas solución técnicas ou expresivas na creación da mensaxe.

Ud4. A publicidade (Bloques 4 e 5)

Historia da publicidade
Historia e evolución da publicidade ata os nosos días.
Publicidade: información, propaganda e seducción.
Formas publicitarias
Análise da imaxe publicitaria. 
Analiza imaxes publicitarias relacionando a súa composición e a súa estrutura coa
consecución dos seus obxectivos.
- Valores formais, estéticos, expresivos e de significado das imaxes.
Novas formas de publicidade: localización do produto, e publicidade encuberta e subliminar 
- Analiza os diferentes recursos utilizados para insertar publicidade nos programas: o
spot, o patrocinio, a publicidade encuberta, etc.
Mecanismos publicitarios
Estereotipos de xénero. Factores de identificación da publicidade sexista.
Lectura da imaxe fixa
Lectura denotativa e connotativa de imaxes. Análise de imaxes fixas (recomendase revisar o World Press Foto, Associated Press Photos, Reuters Photos, Premio Nacional de Fotografía e Outono Fotográfico),
Recoñece e explica razoadamente a presenza da publicidade e do patrocinio na imaxe social dos actores e actrices, e a súa trascendencia social.
- Comentar a relación entre os triunfos deportivos e a súa asociación a produtos
comerciais. Publicidade no deporte: claves sociais e económicas. Publicidade de
dimensión social. Campañas humanitarias. Analiza a relación entre o deporte e o
patrocinio comercial ou a publicidade.

Ud5. O son e a radio (Bloque 3)
O son na producción audiovisual
Analiza as características técnicas do son como a lonxitude e frecuencia de onda, e o timbre.
A función expresiva do son: características técnicas.
Tipos esenciais de microfonía.
A gravación e difusión musical: diferencia as características técnicas dos
diferentes sistemas (monofónicos, estereofónicos, dolby surround, 5.1, mp3, etc.).
Explica a relación perceptiva entre imaxe e son: diálogos, voz en off, efectos especiais e música.
- Identifica as funcións e necesidades dos sistemas técnicos empregados na
integración de imaxe e son nun audiovisual.
Funcións da banda sonora. A banda sonora na historia do cine.
(Recoméndanse as BSO destas 5 películas: “Los dichosos ocho” (dirixida por Quentin
Tarantino, gañadora dun Óscar en 2015); “El Señor de los Anillos. El retorno del Rey”
(dirixida por Peter Jackson e gañadora dun Óscar en 2001); “Titanic” (banda sonora de
James Horner gañadora dun Óscar en 1997); “E.T., el extraterrestre” (gañadora dun
Óscar en 1982) e “El mago de Oz” (gañadora dun Óscar en 1939).
A banda sonora no cine español. Principais compositores: Augusto Algueró, Roque BañosBernardo BonezziCarmelo Bernaola, Antón García Abril, Alberto IglesiasJosé Nieto, Alfonso Santisteban, Adolfo Waitzman, etc.

Historia da radio.
- Radio: características técnicas e expresivas.
Tipoloxías de programas
Xéneros e formatos de programas de radio (informativos, revista, retransmisión deportiva, etc.). Características.
- Analiza o valor funcional, expresivo e comunicativo dos recursos sonoros (voz,
efectos e música) empregados nunha produción radiofónica ou nunha banda sonora
dunha produción audiovisual.
Estudo de audiencias e programación.  Efectos na historia do cine e a televisión: noite americana, dobre
exposición, croma e edición dixital. Valora a importancia económica dos índices de audiencia.
A radio como servizo público.
Compara a mesma noticia relatada segundo diferentes medios de comunicación e
establece conclusións.

Ud6. Internet e outros medios de comunicación dixital (Bloque 3)
Historia de Internet
Creación de imaxes en movemento e efectos dixitais.
Edición e posprodución de documentos multimedia.
Medios de comunicación audiovisual de libre acceso.
Uso responsable da rede.
Liberdade de expresión e dereitos individuais do/da espectador/ a.
A imaxe dixital

O cine dixital
O son dixital
Recoñece as función dos equipos técnicos e humanos que interveñen nas producións

multimedia.

No hay comentarios:

Publicar un comentario