Proba ABAU


Proba ABAU 2017/2018

Enlace a la página del Ciug con información acerca de todas las materias
http://ciug.gal/

CULTURA AUDIOVISUAL 2

Orientacións xerais do grupo de traballo 
http://ciug.gal/PDF/culturaorienta18.pdf
Contidos novos
Modelo de exame novo


Criterios de avaliación e estrutura da proba 

A proba avaliará os coñecementos e a capacidade de razoamento do alumnado en torno á Cultura Audiovisual, polo que se estrutura en dous bloques de preguntas abertas: 

a) Un exercicio no que o alumnado deberá demostrar a súa capacidade interpretativa e crítica, de expresión e síntese, así como a asimilación teórico‐ práctica de conceptos básicos do ámbito audiovisual. Esta parte da proba valorarase cun máximo de 4 puntos.

b) Preguntas de resposta breve (non máis de 5‐10 liñas), de diferente complexidade, Esta parte da proba valorarase cun máximo de 6 puntos.

No hay comentarios:

Publicar un comentario