jueves, 11 de enero de 2018

Open shot video editor

ATENCION, EL PROGRAMA NO VA BIEN EN LA VERSION QUE TENEMOS EN NUESTROS ORDENADORES, Y TAMPOCO FUNCIONA PERFECTAMENTE AL INSTALARLO EN WINDOWS PUESTO QUE NO DEJA PONER TÍTULOS SIN INSTALAR A SU VEZ INKSCAPE Y BLENDER, ASÍ QUE SERA MEJOR USAR LIVE MOVIEMAKER
"Open shot video editor" es el programa de edición de vídeo que tenemos dentro de nuestros ordenadores, en sistema operativo Linux.
Se puede bajar gratuitamente y es instalable también en  windows.

Resultado de imagen de openshot video editor
Su aspecto es bastante similar al antiguo moviemaker y tiene línea del tiempo, con lo cual resulta facil de manejar.

Para trabajar en windows se suele utilizar más el "MOVIEMAKER", que también es gratuito y se puede descargar a través de la red.

Elegid el programa que queráis para montar vuestros vídeos, y si tenéis un programa de edición más profesional en vuestros ordenadores, como "ADOBE PREMIERE", "SONY VEGAS", o "PINNACLE STUDIO", los podéis utilizar también

sábado, 23 de diciembre de 2017

Salto de ángulo

Es un fallo muy habitual en quien no conoce los fundamentos de la realización audiovisual. Sucede cuando se toman dos imágenes de un mismo objeto con menos de 30º de diferencia y se montan consecutivamente. El resultado es un salto en la visión de la imagen. Para evitarlo hay que tomar siempre la segunda imágen con un çangulo mayor de 30º con respecto de la primera.

miércoles, 13 de diciembre de 2017

Emilio Ruiz del Rio

Vale la pena ver el documental completo sobre Emilio Ruiz del Rio. Nos enseña mucho sobre los procesos de producción de efectos especiales en el mundo del cine.

domingo, 10 de diciembre de 2017

Like A Rolling Stone

Like a rolling stone es una canción de Bob Dylan que los Rolling Stones interpretan en esta versión de 1995.
En ella se utiliza por primera vez, que yo sepa, el Efecto Especial llamado BULLET TIME, que más tarde se hará famoso en películas como Matrix, de las Hermanas Wachowski, del año 1999.
En cuanto a la historia que cuenta la canción es la de una chica llamada Edie Sedwick, que en 1964 tuvo un romance con Bob Dylan y cuya historia ya conté en noticias anteriores de este Blog.
Ver:
http://culturaaudiovisualadormideras2.blogspot.com.es/2017/03/seis-anos-despues_29.html
y
http://culturaaudiovisualadormideras2.blogspot.com.es/2017/03/que-se-esconde-detras-de-una-cancion.html

lunes, 27 de noviembre de 2017

I Certame de Curtas Alfoz-Valadouro

O Seminario de Estudos do Valadouro organiza o I Certame de Curtas Alfoz-Valadouro, que se englobará dentro da celebración do VI Festi-Val de Cine Alfoz-Valadouro

Os traballos presentados deberán ter unha duración máxima de 10 minutos e estar rodados nos anos 2018, 2017, 2016 ou 2015.
• Pode presentar traballos calquera persoa que o desexe, sen límite de idade nin procedencia.
• A temática do vídeo é libre. A organización resérvase o dereito de rexeitar aquelas creacións nas que se fomente o racismo, o machismo, a homofobia ou a vulneración de calquera dos dereitos humanos recollidos na Declaración Universal de Dereitos Humanos.
• Os autores serán os únicos responsables do contido das pezas presentadas. Pódense presentar ata tres producións por persoa.
• Se se inclúe banda sonora no traballo, esta deberá estar libre de dereitos de autor ou contar coa autorización do propietario dos dereitos para a súa exhibición.
• A lingua principal do vídeo deberá ser o galego, podendo aparecer outras linguas de forma minoritaria. Corresponde á Organización decidir se o uso doutra lingua é minoritario ou non.

Prazo de presentación: • Os traballos deberán presentarse antes do 9 de febreiro de 2018.

Podeis ver más datos en
http://www.cronica3.com/2017/11/o-seva-organiza-o-i-certame-de-curtas-alfoz-valadouro/

jueves, 9 de noviembre de 2017

Concurso de guións


CONCURSO DE GUIÓNS CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO
Bo día, dende a Deputación Provincial da Coruña quérese a través de esta convocatoria, xerar reflexión e conciencia na mocidade  fomentando a súa participación nunha actividade creativa de sensibilización, a través da edición dun guión, dedicado a concienciar a poboación, en xeral, dos motivos polos que debemos xuntar os nosos esforzos para combater a violencia de xénero.

Participantes : Poderán participar todas as persoas físicas con idades comprendidas entre 12 e 18 anos, que cursen educación secundaria obrigatoria, bacharelato, formación profesional ou outro tipo de formación análoga, que se presenten individualmente ou preferentemente en grupo (máximo 6 participantes por grupo), supervisados e titorizados por persoal docente do centro público de estudos ao que se adscribe, pertencetes á provincia da Coruña, e apoiados pola Dirección do centro.
Cada participante só poderá presentar un único guión orixinal e inédito, non premiado con anterioridade.
Non poderán participar as persas gañadoras en edicións anteriores.

Formato o guión editarase tendo en conta os seguintes criterios:
  •  Identificarese cun título
  •  Redactarase con formato courier, interlineado sinxelo, aliñado á esquerda con numeración de escenas e páxinas. Máximo 4 páxinas de guión (previsto para unha producción aproximadamente de 3 ou 4 minutos).
  •  Deberá conter polo menos, as seguintes partes; encabezado de escena, descripción/acción, personaxe, diálogo ( de ser o caso), anotación ou paréntese, transicións, e planos.
  •  Presentare en papel e en soporte dixital. O guión impreso non poderá  ir asinado co nome, a única referencia será o título. O idioma empregado será o galego, e engadirase a perspectiva de xénero.
Prazo:  o prazo de admisións de guións ábrese o día seguinte á publicación, das presentes bases no BOP 9 de Novembro   e péchase aos 30 días naturais 11 de decembro.
Forma de presentación dos traballos: o guión entregarase en soporte papel e dixital (CD,DVD, lapis de memoria, etc) nun sobre pechado; no exterior indicarase IV Concurso de guións contra a violencia de xénero 2017 e un título como identificador do guión.
Dentro desde sobre irá:
  1. O guión en soporte papel e dixital (CD, DVD, lapis de memoria, etc) identificado co título.
  2. Un sobre pechado co título no exterior, e no seu interior a folla de aceptación dos compromisos e autorización de datos de carácter persoal cos datos requiridos.

Agraderiámosvos que nos axudedes a difundir a convocatoria.

Un saúdo